Voor het voordeel dat je van het privégebruik van je zakelijke auto hebt, betaal je eigenlijk veel te weinig belasting. De huidige bijtelling van 22 procent zou boven de 30 procent moeten liggen.

Dat concludeert althans de Algemene Rekenkamer, die het afgelopen jaar de autobelastingen in Nederland onder de loep nam.

Je auto van de zaak ook privé gebruiken levert je voordeel op. Je hoeft immers niet meer apart een auto te kopen en de bijbehorende belastingen te betalen. Daarom betaal je belasting via de bijtelling.

Maar die bijtelling is eigenlijk veel te laag, concludeert de Rekenkamer. De rekenmeesters halen een rapport aan van de OESO uit 2014, waarin al de conclusie werd getrokken dat de leaserijders in feite maar 70 procent van het voordeel dat zij hebben van het privégebruik daadwerkelijk betalen. 

In 2014 was de bijtelling nog 25 procent, maar volgens de Rekenkamer had dat toen eigenlijk bijna 36 procent moeten zijn. Een berekening met de huidige bijtelling levert het plaatje op dat de bijtelling eigenlijk ruim 31 procent zou moeten zijn.

De staatssecretaris van Financiën in 2016, Eric Wiebes, gaf bij de aanpassing van de autobelastingen in de wet Autobrief II een toelichting op het bijtellingspercentage. Dat percentage is volgens hem enerzijds gebaseerd op de besparingswaarde (wat je niet hoeft uit te geven omdat je niet zelf een auto koopt); anderzijds op de feitelijk gemaakte autokosten.

De Rekenkamer maakt gehakt van zijn redenatie. Voor zijn benadering heeft de controleur van de Rijksfinanciën in de onderzochte en relevante wet- en regelgeving, beleidsdocumenten en Kamerstukken geen onderbouwing aangetroffen.

Wat de feitelijk gemaakte autokosten betreft, wordt volgens de Rekenkamer nergens duidelijk wat dat precies inhoudt en waarom het relevant zou zijn. Ook is er geen cijfermatige onderbouwing te vinden voor het bijtellingspercentage van 22 procent.

Dat is van belang, stelt de Rekenkamer, omdat het parlement nu niet goed kan beoordelen of het noodzakelijk is dat percentage aan te passen en of dat dan naar boven of naar beneden zou moeten zijn.

De Rekenkamer beveelt de huidige staatssecretaris dan ook aan om het bijtellingspercentage beter te onderbouwen.

De waardering van www.tripsinthecloud.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 230 reviews.