Autobrief II

Staatssecretaris Wiebes schreef in juni 2015 de Autobrief II en een daarop volgend een wetsvoorstel voor uitwerking van de plannen in januari 2016. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Eerste Kamer en omvat de autobelastingen van 2017 tot en met 2020.

De overheid gebruikt de autobelastingen om de overheidsuitgaven te financieren. Daarnaast wordt ook het milieubeleid ondersteund door te proberen om bijvoobeeld de CO2-uitstoot te verminderen. In voorgaande jaren hebben leaserijders massaal gekozen voor auto’s met een lagere bijtelling. Vooral de plug-in hybrides waren populair. In de praktijk bleek echter dat er nog veel op fossiele brandstof werd gereden in plaats van op elektriciteit. Het verwachte milieuvoordeel werd dus niet bereikt.

In de Autobrief II wordt een aantal maatregelen aangekondigd voor 2017 die het huidige systeem op punten aanpast.

Wat zijn de maatregelen voor Fiscale Bijtelling?

Voor werknemers die meer dan 500 kilometer privé rijden, geldt een fisscale bijtelling voor het privé gebruik van de zakelijke auto. Voor de vaststelling van de fiscale bijtelling geldt het volgende in 2017:

 1. Het aantal bijtellingscategoriën wordt verlaagd van 4 in 2016 naar 2 in 2017. Vanaf 2017 is voor alle auto’s met een uitstoot vanaf 1 gram per kilometer 22% van toepassing en 4% voor nul-emissie auto’s (volledig elektrische auto’s of auto’s op waterstof).
 2. In 2017 en 2018 geldt voor de plug-in hybrides (elektrische auto met een brandstofmotor) geen lagere fiscale bijtelling.
 3. Vanaf 2017 geldt voor volledig elektrische auto’s de 4% bijtelling voor een fiscale waarde tot en met € 50.000. Daarboven geldt de 22% bijtelling. Het plafond van € 50.000,- geldt niet voor waterstofauto’s.
 4. Auto’s afgeleverd voor 1 januari 2017 behouden hun oorspronkelijke bijtellingspercentage gedurende 60 maanden vanaf afgiftedatum kenteken. Voor auto’s die voor 1 juli 2012 zijn tenaamgesteld gold een bijtelling voor onbepaalde tijd. Deze wordt met ingang van 1 januari 2019 afgeschaft.

Wat zijn de maatregelen voor de Motorrijtuigenbelasting (MRB)?

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting bepaalt mede het maandelijkse leasetarief dat u als zakelijke rijder betaalt. Kort samengevat de maatregelen voor 2017:

 1. De vrijstelling voor volledig elektrische en waterstofauto’s (nul-emissie) blijft bestaan.
 2. Er is sprake van een gemiddelde verlaging van de MRB-tarieven met 2% in 2017 voor alle personenauto’s. Oude dieselauto’s zonder roetfilter betalen meer MRB. Vanaf 2019 geldt een toeslag van 15% voor deze auto’s.
 3. Het halftarief MRB (per 2016) voor semi-elektrische voertuigen blijft tot en met 2020 van toepassing. De kilocorrectie van 125 kg op het gewicht van de hybride personenauto vervalt. Voor bestelauto’s met een elektrische aandrijving blijft de kilocorrectie bestaan.
 4. Aanpassingen in de motorrijtuigenbelasting gelden ook voor de reeds afgeleverde en rijdende auto’s.

Wat zijn de maatregelen voor de BPM?

De belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) is een belasting voor in Nederland nieuw aangeschafte personenauto of bestelauto. De BPM wordt afgebouwd:

 1. Auto’s met nul-emissie blijven vrijgesteld van BPM.
 2. Vanaf 2017 tot en met 2020 wordt de BPM stapsgewijs afgebouwd. De vaste basis voet (ongeacht CO2-uitstoot) gaat naar verwachting omhoog van € 175 naar € 350 per auto. Voor PHEV’s geldt een vaste voet van € 0,-.
 3. Verscherpte CO2-tabellen zijn van kracht ter bepaling van de hoogte van de BPM. Er is een afzonderlijke tabel voor voertuigen met een CO2-uitstoot van 50 of minder van toepassing (PHEV’s).

Conclusie

Samengevat zorgt de Autobrief 2 voor een simpeler bijtellingsregime met het verdwijnen van de marktverstoring door Plug-In Hybriden en daarmee stijgende overheidsinkomsten. Volledig elektrisch rijden blijft volledig fiscaal gestimuleerd. De BPM wordt heel langzaam afgebouwd tot en met 2020. Generiek vindt er een 2% verlaging van de MRB plaats.

De waardering van www.tripsinthecloud.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 228 reviews.